800x6001024x768Auto Width
Menu
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Historické dokumenty
Stanovy hasičského spolku prijaté zakladajúcim valným zhromaždením 30. októbra 1881
Napísal Administrator   
Originálne listiny                                                                                            Preklad

Titulný list stanov hasičského spolku prijatých zakladajúcim valným zhromaždením 30. októbra 1881

 

Stanovy Štiavnického dobrovoľného hasičského spolku

Ciele spolku

1§. Pod  názvom „Štiavnický dobrovoľný hasičský spolok“  v Štiavniku sa vytvárajúca spoločnosť má za základný cieľ kdekoľvek na území obce pri  vyskytnúcich sa požiaroch všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok a taktiež ľudské životy z lásky k blížnemu pred hrozbou požiaru chrániť a zachraňovať.

2§.  Členovia činní a podporujúci.  Každý člen má právo na zastupiteľstve spolku sa zúčastniť a o stave vecí spolku pre seba kedykoľvek vysvetlenie získať.

Velitelia, vedúci čiat a skladník sa len z radov činných členov môžu voliť.

Členstvo dobrovoľným vystúpením zaniká, zastupiteľstvo však má právo takých členov čo svoju povinnosť porušujú alebo iným spôsobom na to dôvod poskytnú zo spolku aj vylúčiť. Voči takémuto rozhodnutiu sa k zastupiteľstvu je možné odvolať.

Činní členovia

3§. Činným členom sa môže stať každá zdravá osoba s bezúhonným charakterom nad 18 rokov, ktorá sa zastupiteľstvom na svojmu veku a vzdelaniu prislúchajúci služobný výkon prijíma.

Mená prihlásených na 14 dní sa do strážnice vyvesí, aby sa poskytla možnosť na vznesenie prípadných výhrad, ktoré sa na veliteľstvo v písomnej podobe podávajú.

Podporujúci členovia

4§. Podporujúcim členom môže byť každá osoba s bezúhonným charakterom, ktorá sa prihlási u ktoréhokoľvek člena zastupiteľstva, a týmto na prijatie sa odporučí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobraziť celý dokument....